fredag 15 juli 2011

Queer - Bisexualitet

Oki... dags att gå tillbaka till några undergrupper inom HBT världen.
När man skaffar en användare på vissa sidor, ex vis Qruiser så får man fylla i vilken läggning man har.
Då finns Homosexuell, Bisexuell, Hetrosexuell, Queer och Annat/Vet ej...
Annat... det låter som något konstigt okänt Det!
Men iaf...
Jag blev lite fundersam över ordet Queer.
Jag minns en gammal kamp ramsa  för homosexuella: "We´re here, we´re queer, get use to it" (bry er inte om min stavning nu...)
Jag vet inte när denna kampramsa uppstod, förmodligen är den av det lite äldre slaget men jag minns den från en film, "In bed with Madonna, Sanning eller Konsekvens", många av hennes dansare på turnen var gay och aktiva inom gayrörelsen och frihetskampen i USA.
Alltså, enligt denna är Queer samma som homosexuell.
Det gjorde mig lite förvirrad, för om det vore samma som gay så finns det ingen anledning att ha det som ett ytterligare alternativ/val när man ska pinna fast sin sexualitet.
Så jag tog mig lite tid att leta på nätet, denna underbara informationskälla...
Wikipedia gav mig denna info:

Queer, (ung. udda), från och med början av 1900-talet även engelsk slang för homosexuell. I dag används ordet framför allt som centralt begrepp inom queerteori, och sedan några år som ett sätt att beskriva den egna identiteten. Queer är ett förhållningsätt som kritiserar heteronormen. Queer kan användas som ett sätt att beskriva sin sexuella läggning och kan då betyda att man inte bryr sig om vilket kön man blir kär i/attraherad av, eller att man inte kan/vill definiera sin sexuella läggning inom de traditionella begreppen.

Det kan ju i mina öron delvis låta som Bisexuell... att man kan bli kär/attraherad oavsett kön... så jag kollade lite på Bisexualitet:

Bisexualitet är en sexuell läggning där personen känner sexuell och emotionell dragning till personer av båda könen
Det finns olika definitioner av vad bisexualitet är. Statens folkhälsoinstitut definierar bisexuella som personer som aktivt praktiserar bisexualitet, medan RFSL, som är den största organisationen för homosexuella, bisexuella samt transpersoner i Sverige, menar att definitionen av den som är bisexuell måste utgå från hur personen själv identifierar sig.[5] RFSL Ungdom definierar bisexualitet som "En person som är bisexuell och har förmågan att bli kär i, förälskad i och/eller sexuellt attraherad av personer oavsett kön. En del bisexuella har sexuella relationer med personer oavsett kön, men blir bara kära i personer av ett visst kön. För andra kan det vara tvärtom. Ett annat sätt att definiera bisexualitet är att en person rent platonskt kan ha tycke för sina samkönade kompisar och ändå vara av heterosexuell läggning. En annan definition är att inskränka det till att enbart gälla sexuell attraktion.

Nästan ingen skillnad så tillbaka till Queer som ju är ett "yngre" begrepp än bi...

Från att ha haft betydelsen udda eller konstig har ordet med tiden även kommit att betyda homosexuell. Denna andra betydelse har sedermera fått andra definitioner. Idag kan man vara heterosexuell och queer, och man kan vara homosexuell utan att vara queer. Benämningen började användas av radikala homosexuella på åttiotalet och uttryckte stolthet och avståndstagande från den normativa heterosexualitetens påbud och krav.
Teresa de Lauretis lanserade begreppet queerteori, men övergav det tre år senare därför att hon ansåg att det övertagits av de etablerade institutioner och grupper som det skulle positionera sig emot och således förlorat sin funktion. Den institutionaliserade queerteorin definierar inte queer som en identitet utan ifrågasätter sexuell identitet som en individuell egenskap och som grund för politiska rörelser. "Man" och "kvinna" är här inga naturliga storheter utan konstruerade, de är relationer mellan olika sociala konstruerade sanningar, begär- och maktförhållande. Lika lite som Man och Kvinna är naturliga storheter är "homosexuell" eller "heterosexuell" det, båda är enligt queerteorin konstruerade begrepp från 1800-talet.

Läs det gärna flera ggr...
Alltså, om jag förstått detta rätt så är dagens betydelse av Queer inte en sexuell identitet utan mer ett ställningstagande, något man väljer till skillnad från HBT där valet , enligt mig, inte finns... det bara är så.
Som Lady Gaga sjunger: "You´re Born this Way"
En Queer person tar avstånd från de olika boxarna/facken som vi så gärna delar in oss i, de tar avstånd från det normativa, han och hon, man och kvinna.
Funderar då på hur man, som det stod lite längre upp, då kan vara hetro och queer... eller homo och queer... osv... osv...
Det är en djungel men mest i mitt huvud haha...

Tack till Wikipedia för all information :D

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar